תקנון אתר NK

תקנון אתר המכירות - N.K נאוה קולאז' בע"מ

ברוכים הבאים לאתר המכירות “N.K” שבבעלות חברת נאוה  קולאז’ בע”מ ח.פ. 512880576 (להלן: “האתר”) השייך לחברה נאוה קולאז’ בע”מ (להלן: “בעל האתר” לפי העניין).

אתר האינטרנט נאוה קולאז’ בע”מ אשר מופעל ע”י בעל האתר, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצאים ושירותים ע”י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

תוכן עניינים

 1.   כללי

1.1        תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך ורק לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

1.2        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה והזמנה שיעשו על ידי המשתמש (להלן: “מבצע הפעולה”) באמצעות האתר, ויהווה הסכם מחייב בינך לבין נאוה קולאז’ בע”מ.

1.3        הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/או רכישה טלפונית שיעשו ע”י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודאה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.

1.4        רישומי המחשב של נאוה קולאז’ בע”מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.5        הגלישה באתר נאוה קולאז’ בע”מ ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהמחסן שהופנו דרך האתר (להלן: “פעולה”) אשר מוצעים למכירה באתר זה ו/או הופנו אל נאוה קולאז’ בע”מ והוצע להם מוצר שלא מופיע אתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אלו. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי המשתמש באתר זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה ו/או כרכישה טלפונית ו/או כרכישה פיזית מהחברה.

1.6        רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה; כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או חו”ל וניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. כרטיס אשראי חו”ל אשר מחויב בעמלת סליקה גבוהה ע”י חברות האשראי הישראליות יחויב בעמלת סליקה גבוהה יותר של חברת האשראי.

1.7        נאוה קולאז’ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות באתר זה.

1.8        לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של נאוה קולאז’ בע”מ באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת “צור קשר” או טלפונית בטלפונים שרשומים באותו דף אינטרנט, בשעות פעילות שירות הלקוחות.

1.9        אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות חברת שליחים, או בכל דרך אחרת אשר נאוה קולאז’ בע”מ תקבע, לשיקול דעתה בלבד. נאוה קולאז’ בע”מ תהא רשאית לבצע שינויים בנוהלי ובמחירי המשלוחים מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת.

1.10      נאוה קולאז’ בע”מ לא תישא כל אחריות לתוכנם של אתרים אחרים המקושרים בדרך זו או אחרת לאתר של נאוה קולאז’ בע”מ למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור  עמם. נאוה קולאז’ בע”מ לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהמידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר נאוה קולאז’ בע”מ

1.11      נאוה קולאז’ בע”מ רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.12      חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים עפ”י שיקול דעתה, לא יצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את נאוה קולאז’  בע”מ לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.13      נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותאור מוצרים בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1.   רכישת מוצרים ושירותים

2.1        המכירות של המוצרים והשירותים באתר נאוה קולאז’ בע”מ הינם במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. נאוה קולאז’ בע”מ רשאית לבצע הפחתה או שינוי במחירי המוצרים לצורך חיסול מלאי, או קידום מכירות, או לכל מטרה אחרת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

2.2        הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי של נאוה קולאז’  בע”מ בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שיתקבל אישור תשלום מחברת כרטיס האשראי או שרות תשלום אחר (פייפאל, פייבוקס, ביט או אחר) תחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור התשלום, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה הלקוח יבחר אם לחכות שיגיע מלאי חדש או לבטל את הרכישה במקרה זה יזוכה מבצע הפעולה בסכום ששולם.

2.3        נאוה קולאז’ בע”מ תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש כתוצאה מחוסר במלאי.

2.4        מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע”מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

2.5        נאוה קולאז’ בע”מ לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי נאוה קולאז’ בע”מ ו/או בשרתי ספקית התשתית לאתר. הזמנות ועדכונים הנעשים ע”י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי נאוה קולאז’ בע”מ באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת נאוה קולאז’ בע”מ.

2.6        נאוה קולאז’ בע”מ עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר וכי תמונות וסרטונים הינם להמחשה בלבד. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לבין התמונה (כגון: צבע המוצר) ו/או סרטון הדגמה (כגון: מלל תוכן הדיבור בסרטון) המתפרסמים באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים. נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה. יחד עם זאת, נאוה קולאז’ בע”מ עושה ככל יכולתה שהתיאור, התמונות והסרטונים בדף המוצר יהיו כמה שיותר קרובים ומהימנים למוצר עצמו.

2.7        יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת ההליך.

2.8        עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של נאוה קולאז’ בע”מ או איננו זמין, במצב כזה, רשאית נאוה קולאז’ בע”מ לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתעשה באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה.

2.9        ואולם, אם יתברר שמסיבות כלשהן המוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, תקבל הודעה בטלפון או במייל, במקרה כזה תהא נאוה קולאז’ בע”מ רשאית להציע לך מוצר חלופי, במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במקרה ולא תהיה מעוניין במוצר חלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו נאוה קולאז’ בע”מ תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהה לא כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה בגין העדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיוצב’.

 1.   אספקת/הובלות המוצרים

3.1        לבחירת הלקוח 2 אפשרויות משלוח; עד כתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) או אל נקודת חלוקה/לוקר שהלוקח בוחר מתוך רשימת נקודות חלוקה. נאוה קולאז’ בע”מ תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת או נקודת חלוקה שנבחרה בעת הרכישה, תוך 5 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2        נאוה קולאז’ בע”מ תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירות של המוצרים או השירותים. נאוה קולאז’ בע”מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי תשלום חוקי אחר.

3.3        נאוה קולאז’ בע”מ לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בהספקה ו/או לאי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של נאוה קולאז’ בע”מ לרבות שביתות, עיצומים והשבתות, מלחמות ומגפות, וכיוצב’.

3.4        באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית; נאוה קולאז’ בע”מ תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

3.5        דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות, ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים, או חבילה כבדה או גדולה מהרגיל, או כפי שמותר אצל חברת השליחויות.

3.6        במקרה של הובלה חריגה ו/א משלוח מחוץ לישראל; נאוה קולאז’ בע”מ תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

3.7        במקרה של משלוח לנקודת חלוקה/לוקר, או חברת השליחויות בחרה לספק את המשלוח, רשאיות לספק את החבילה לנקודת חלוקה אחרת, אך קרובה לנקודה שהלקוח בחר לפי מדיניות שרות ושיקוליהם בלבד.

3.8        זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי העסקים. ( ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

3.9        דמי המשלוח יכולים להיכלל בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית נאוה קולאז’ בע”מ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3.10      בעת אספקת המוצר, רשאית נאוה קולאז’ בע”מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

3.11      יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח, וכן הוצאות המשלוח בפועל.

3.12      נאוה קולאז’ בע”מ שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

3.13      דמי המשלוח כוללים מוצרים עד משקל כולל של 6 ק”ג, עבור כל 1 ק”ג נוסף או חלק מהם, יחויב דמי משלוח נוסף, כדלקמן: חבילה מ – 7-10 ק”ג – 150%, וחבילה מ – 10-15 ק”ג – 200%.

3.14      תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בוא ארוז המוצר שנרכש.

3.15      תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

3.16      במקרה של משלוח חינם, בהתאם לתנאי השרות באתר, נאוה קולאז’ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהתאם לגודל החבילה, בין משלוח עם שליח לבין משלוח לנקודת איסוף.

 1.   איסוף עצמי

האיסוף העצמי יבוצע במשרדי החברה נאוה קולאז’ בע”מ, בסניפים שלה, הן בנהריה – קניון הצפון, רחוב האירית 2 –  קומה 2,  והן בצ’ק פוסט חיפה, בשדרות ההסתדרות 66, וזאת לאחר תיאום מראש עם נציגי החנות האונליין בלבד. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.

 1.   אחריות

5.1       נאוה קולאז’ בע”מ תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה, או כל גורם אחר, שאינו בשליטתה המלאה.

5.2        נאוה קולאז’ בע”מ מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר, ושל הפעולות הנעשות, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

5.3        נאוה קולאז’ בע”מ לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

5.4        נאוה קולאז’ בע”מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה, ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, נאוה קולאז’ בע”מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

5.5        נאוה קולאז’ בע”מ לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה נובעים מהפרעה כאמור, לרבות בכל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

5.6        השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נאוה קולאז’ בע”מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.

5.7        נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה, לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני, המסופקים באתר ו/או בחנות לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. אחריות הלקוח לשמור העתק חשבונית למשך תקופת האחריות. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, בנוסף מבצע הפעולה יהיה אחרי לשמור את החשבונית או העתק שלה לתקופת האחריות החלה על המוצר.

 1.   ביטול עסקה

6.1        עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקס או בדואר אלקטרוני), עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

6.2        זכות ביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה, לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן, בעקבות העסקה באתר.

 6.3        במקרה של ביטול העסקה, מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו ע”י נאוה קולאז’ בע”מ יהיה על הרוכש להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו היא תורה לך. יש להחזיר את המוצר על כל חלקיו, באריזתו המקורית, והיה   אם יתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב לך את הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. לא תחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה, עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק – יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה לך, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור, המוצר ייאסף על ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה. החלפות יבוצעו במסגרת ה – 14 ימים, בתנאי שהמוצר לא נפתח ונשאר באריזתו המקורית, ולא נעשה בו שום שימוש – דמי ההחזרה יחולו על הרוכש.

 1.   ביטול מכירות מצד האתר ו/או העסק

7.1        נאוה קולאז’ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד  מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1     אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

7.1.2     אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.

7.1.3     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת נאוה קולאז’ בע”מ את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

7.1.4     במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, ו/או טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

7.1.5     בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

7.1.6     נאוה קולאז’ בע”מ ו/או האתר ו/או העסק, רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה. באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או נאוה קולאז’ בע”מ ו/או הספק לבטל את המכירה, ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור, תעשה בכתב או בטלפון.

7.2        הנך מצהיר בזאת, כי היה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד נאוה קולאז’ בע”מ או מי מטעמה.

 1.   תמורה ואמצעי תשלום

8.1        חיובך בסכום לתשלום, יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר פרטיו תזין באתר, בדך המאובטח ו/או תעביר לנציגי השירות במרכז ההזמנות של נאוה קולאז’ בע”מ

8.2        בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

8.3        כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי, הנהוג באותה עת בבנק הפועלים בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות, ושכ”ט עו”ד, שהוציאה נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.

 1.   שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

9.1        טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “הפעולה”) נדרש תחילה לבצע רישום פרטים בסיסיים, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מס’ כרטיס אשראי, מס’ תעודת זהות ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה, הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן:  “הלקוח” או “מבצע הפעולה”) כדי שהפעולה תבוצע במהירות, וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים, ופרטי משלוח, נכונים ומדויקים! אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או אספקת המוצר/ים.

9.2        נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה, מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע, אלא אם כן נדרש עפ”י דין, או כדי למנוע שימוש לרעה. נאוה קולאז’ בע”מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות (למעט פרטי כרטיסי אשראי).

9.3        נאוה קולאז’ בע”מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת נאוה קולאז’ בע”מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש שלא מורשה.

9.4        הגשת פרטים כוזבים, הינה עבירה פלילית, והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

9.5        חשוב להבהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות אתר נאוה קולאז’ בע”מ אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות. בנוסף, הרשמה לאתר נאוה קולאז’ בע”מ ו/או הזמנה טלפונית ו/או קניה פיזית בחנות, מהווה אישור מצד מבצע הפעולה לקבל חשבונית למייל, חתומה דיגיטלית, לצורכי מס, בהתאם לסעיף 18 ב’ להוראות ניהול ספרים.

9.6        התנאי המוקדם לתוקף רכישתו של המשתמש, טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות אחד ו/או יותר ו/או באתר זה, הינו אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה שביצע ולגביה.

9.7        נאוה קולאז’ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש “בעוגיות” (Cookis).

9.8        נאוה קולאז’ בע”מ רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה, ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

9.9        נאוה קולאז’ בע”מ תהיה ראשית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית, או מזהים אותך באופן אישי.

9.10      נאוה קולאז’ בע”מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה, ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת, אין באפשרות נאוה קולאז’ בע”מ להבטיח באופן מוחלט, מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם, ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור, לרבות מידע שנאגר אודות לקוחות, או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה.

 1.   תנאים נוספים/קניין רוחני

10.1      אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה

            מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של נאוה קולאז’ בע”מ ו/או מי מטעמה.

10.2      אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן, ניתנה הסכמה בכתב מטעם החברה.

10.3      אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד מחשב), בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר, באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיוב’, ו/או להפיץ נתונים אלה ברבים, באופן מסחרי או במסגרת מסחרית בלא קבלת רשותה המפורשת של נאוה קולאז’ בע”מ מראש ובכתב, וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.

10.4      נאוה קולאז’ בע”מ תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב – MMS,  SMS, בהודעת וואטסאפ, במסנג’ר של הפייסבוק, או באפליקציה ייעודית לטלפון נייד ו/או לטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע”פ, בעל מידע, כולל בדבר מבצעים.

 1.   שונות

11.1      נאוה קולאז’ בע”מ רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותיו של משתמש כלשהו בשירות האתר, ולרבות באמצעות חסימת מספר IP, במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי האתר ו/או התקנון.

      11.2      במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

11.3      מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

11.4      לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר האלקטרוני,. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

 1.   דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה בבתי המשפט של מחוז חיפה בלבד, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.